3 – Práca

PRÁCA musí byť základom príjmu každého jednotlivca. Nikto nesmie bohatnúť zo špekulácie (dnešné finančné trhy) ani z akejkoľvek inej formy parazitovania, pretože bezpracné príjmy demoralizujú celú spoločnosť.

Prostriedkom na zamedzenie nelegitímneho bohatnutia je sprísnenie preukazovania nadobudnutia majetku a legislatívny zákaz špekuláciína finančných trhoch a komoditných burzách v práve SR ako aj v medzinárodnom meradle. Cieľom je úplné zrušenie finančného kasína.

Tlačiť

Email