Chcú nás len ako kolóniu

V prívale mediálnych splaškov a v životnom zhone každodenných existenčných starostí zaniká otázka, ktorá má zásadný existenčný význam pre náš národ a štát: kam smerujeme ako členovia EU, členovia NATO a kam smeruje EU samotná? Prežijeme vôbec, ak to takto pôjde ďalej? (viac…)

Email

VIAC...

Znárodnenie nie je zločin

Znárodnenie/zoštátnenie (nebudeme tu skúmať významové odtiene) nie je nič viac a nič menej než zmena vlastníckeho subjektu, pričom v tomto prípade prechádza vlastnícke právo na štát. (viac…)

Email

VIAC...

Vystúpenie z NATO a neutralita

Po novembri 1989 bola rozpustená Varšavská zmluva na základe sľubu vtedajších politikov USA a západnej Európy, že vojenský pakt NATO sa nebude rozširovať smerom na východ. Sľub nedodržali. (viac…)

Email

VIAC...

Žiadna zdravotná poisťovňa

Diskusia okolo jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní nadobúda absurdné rozmery. Lietajú pritom slová ako „znárodnenie“, „odkúpenie poistného kmeňa“ oceneného auditorom (500 miliónov eur!?), vyhrážanie sa medzinárodnými arbitrážami, iniciatíva tých „čo nie sú ovce“ a ďalšie nezmysly. Najhoršie na tom je, že o odkúpení dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ako o jednej z alternatív, hovorí aj vláda SR. (viac…)

Email

VIAC...

Okamžite zrušte 2. pilier!

Zrušenie 2. piliera požadujeme z dvoch zásadných dôvodov:

1. Je nemorálny, pretože terajších dôchodcov okráda o peniaze z 1. priebežného piliera.

2. Pri jestvujúcej situácii na finančných trhoch a vývojových trendoch nezaručuje budúcim dôchodcom nič, okrem neistoty. Ak niekomu niečo zaručuje, tak sú to majitelia dôchodkových správcovských spoločností, ktorí majú k dispozícii dlhé peniaze na špekulácie na finančných trhoch (v súčasnosti už 5 miliárd eur!). (viac…)

Email

VIAC...

Mať svoj štát na cudzej pôde?

Vládnuca oligarchia, najmä finančná, ale aj iná, má v súčasnosti prebytok peňazí, ktoré už nemá kam investovať, pretože reálna ekonomika trpí nadbytkom kapacít. Preto postupne prišiel rad na privatizáciu zdravia, vzdelania a staroby. To im však stále nestačí. Vedia, že investovanie do bezcenných cenných papierov, derivátov, prípadne do zlata je predsa len rizikové, preto hľadajú istotu a perspektívu. Našli ju. (viac…)

Email

VIAC...