Žiadna zdravotná poisťovňa

Diskusia okolo jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní nadobúda absurdné rozmery. Lietajú pritom slová ako „znárodnenie“, „odkúpenie poistného kmeňa“ oceneného auditorom (500 miliónov eur!?), vyhrážanie sa medzinárodnými arbitrážami, iniciatíva tých „čo nie sú ovce“ a ďalšie nezmysly. Najhoršie na tom je, že o odkúpení dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ako o jednej z alternatív, hovorí aj vláda SR. Premiér Fico už verejne zauvažoval aj o predaji štátnej účasti v T-come, z ktorého by sa to uhradilo. Ako riešenie, ktoré by urobilo rázny koniec takýmto pripravovaným kšeftom navrhujeme:

  • financovanie zdravotnej starostlivosti z daní
  • namiesto akejkoľvek zdravotnej poisťovne, zriadiť na Ministerstve zdravotníctva SR odbor, ktorý by zabezpečoval financovanie zdravotnej starostlivosti
  • zákon, ktorý by navrhovanú reformu upravoval, musí obsahovať ekonomicky reálne ocenenie zdravotných výkonov
  • v prechodných a záverečných ustanoveniach takéhoto zákona bude ustanovený zánik licencií zdravotných poisťovní zo zákona a ekonomicky odôvodnené majetkové vyporiadanie (úhrada skutočne vynaložených nákladov)

 

Dôvody na takýto postup sú jednoduché. Nejde tu totiž o zdravotné poistenie a „zdravotné poisťovne“ nie sú žiadnymi poisťovňami, ktoré podnikajú na trhu. Ide v podstate o výber zdravotnej dane, z ktorej si vlastníci Dôvery a Unionu berú zisk a ktorých musia zdravotnícke zariadenia nedôstojne prosiť o každé euro. Skutočnosť, že ide o verejnú službu a nie o podnikanie potvrdila vo svojom stanovisku aj EU a rozhodnutím aj Protimonopolný úrad SR. Skončite s privatizáciou zdravia, pán premiér!

Tlačiť

Email