Sme iniciatíva občanov,

ktorí si uvedomujú, že jediným demokratickým a účinným spôsobom zmeny neľudského neoliberálneho kapitalizmu na spravodlivejší spoločenský poriadok je účasť a víťazstvo ľavicového politického subjektu vo voľbách. Pripravujeme preto založenie politickej strany, ktorej program je na tejto internetovej stránke. Ak sa s ním stotožňujete a chcete pomôcť pri presadení systémovej zmeny našej spoločnosti, uvítame vašu spoluprácu.

 

Prípravný výbor:

Imrich Juhár, (1952) , právnik

Karol Fajnor, (1954) , dopravný inžinier

Pavel Koncoš, (1948) , poľnohospodársky inžinier

Miriam Benešová, (1983) , odborná referentka

Marek Juhár, (1985) , programátor

 

Vaše názory, nápady, či záujem o spoluprácu, si vždy radi prečítame. Napíšte nám.