Okamžite zrušte 2. pilier!

Zrušenie 2. piliera požadujeme z dvoch zásadných dôvodov:

1. Je nemorálny, pretože terajších dôchodcov okráda o peniaze z 1. priebežného piliera.

2. Pri jestvujúcej situácii na finančných trhoch a vývojových trendoch nezaručuje budúcim dôchodcom nič, okrem neistoty. Ak niekomu niečo zaručuje, tak sú to majitelia dôchodkových správcovských spoločností, ktorí majú k dispozícii dlhé peniaze na špekulácie na finančných trhoch (v súčasnosti už 5 miliárd eur!).

Legislatívne navrhujeme zrušenie 2. piliera podobne ako vyššie pri zrušení súkromných zdravotných poisťovní, t.j. zánik licencií zo zákona a úhrada ekonomicky odôvodnených nákladov pre majiteľov DSS. Peniaze previesť do 1. piliera a dôchodcom zvýšiť dôchodky. Ak sa chce niekto pripoistiť na dôchodok, je tu 3. pilier. Ale potom len na vlastné riziko, ak už dôveruje finančným trhom.

Neprijímame žiadne argumenty o veľkých škodách hroziacich z arbitrážnych sporov a možných súdnych konaní. Tak ako pri zdravotných poisťovniach nejde o žiadne znárodnenie, pretože ani tu nejde o poistenie, ale správu zo zákona vyberaných dávok. Je legitímne, aby si každý národ a každý štát zvolil taký systém dôchodkového zabezpečenia, aký chce. 2. pilier zrušili v Argentíne (spolu ľavica aj pravica!) aj v Maďarsku a, div sa svete, nič sa im nestalo.

Doplnenie: koncom januára skrachoval ďalší penzijný fond, tentokrát vo Veľkej Británii. Viac sa dočítate tu: http://blisty.cz/art/57005.html

Tlačiť

Email