2 – Solidarita

SOLIDARITA znamená najmä solidaritu medzigeneračnú a solidaritu s tými, ktorí sa nezavinene dostali do ťažkej životnej situácie. Jej základom je spoločenská dohoda o tom, že mladým ľuďom sa spoločnosť poskladá na bývanie formou viaczdrojového financovania výstavby družstevných bytov a tiež nájomných bytov. Tým im umožní zakladať rodinu a oslobodí ich od otrokárskych hypotekárnych úverov na celý produktívny život. Mladí a pracujúci zase zabezpečia starým dôstojný dôchodok.

Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je vyčlenenie financií v štátnom rozpočte na výstavbu bytov, v Ústave zakotvené právo na bývanie a poskytovanie zvýhodnených mladomanželských pôžičiek a na druhej strane zrušenie 2. piliera dôchodkového poistenia a vrátenie peňazí do priebežného financovania dôchodkov. Tiež je nutné z verejných zdrojov financovať sociálne odkázaných a chorých, teda zrušiťsúkromné zdravotné poisťovne a namiesto štátnej zriadiť príslušný odbor na ministerstve zdravotníctva.

Tlačiť

Email