1 – Spravodlivosť

SPRAVODLIVOSŤ je jeho prvým princípom. Každý sa svojou prácou podieľa na vytvorených majetkových a iných hodnotách. Toto bohatstvo si nemôže privlastniť len nejaká „elita“ oddelená od zvyšku spoločnosti, ale musí byť rozdeľované spravodlivo podľa zásluh na jeho vytváraní (viď. bod 4-Ekonomika…). Cieľom je taká sociálna štruktúra spoločnosti, kde nebudú extrémne bohatí ani sociálne vylúčení a základom bude čo najširšia stredná trieda. S tým súvisí aj rovnosť chápaná nielen ako rovnosť pred zákonom ale aj v zmysle nevytvárania diskriminovaných sociálnych skupín. Netreba sa báť ani prerozdelenia bohatstva.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu je zmena daňových zákonov, a to progresívna daň pre fyzické osoby, primeraná daň pre právnické osoby, zdanenie dividend a zamedzenie daňových únikov do daňových rajov. Firma musí byť registrovaná a odvádzať daň tam, kde podniká. Ďalšími prostriedkami sú zvýšenie minimálnej mzdy (odstránenie pracujúcej chudoby), minimálneho dôchodku, následne na to priemernej mzdya posilnenie postavenia odborov v zákone o tripartite a v zákonníku práce. Vyvlastnenie použiť tam, kde je neprípustné súkromné vlastníctvo a trh a kde došlo k extrémnej majetkovej polarizácii.

Tlačiť

Email