6 – Neutralita

NEUTRALITA SRzahraničnej politike sme za vytvorenie nového, spravodlivého ekonomického svetového poriadku, ozdravenie globálnych ekosystémov, mierové riešenie konfliktov, za prechod na nový systém dôvery a spolupráce bez vojenských blokov a s právom slobodnej voľby každého štátu na politické, hospodárske a sociálne usporiadanie.

Našim strategickým cieľom je vystúpenie z NATO a presadenie neutrality SR, uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciami. SR sa nesmie zúčastňovať agresívnych vojen a nesmie byť členom vojenského zoskupenia rozširujúceho sa smerom na východ proti Rusku, čo je príprava agresívnej vojny.

Naša zahraničná politika musí otvárať dvere ekonomickej spolupráci Slovenska so všetkými štátmi a využiť všetky príležitosti, ktoré sa nám v rámci globálnych ekonomických pohybov núkajú. Geopolitická poloha SR nám umožňuje byť križovatkou leteckej, diaľničnej, železničnej aj lodnej dopravy s nadväznosťou na euroázijský priestor, čo musíme využiť vo svoj prospech.

VIAC...

Žiadna zdravotná poisťovňa

Diskusia okolo jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní nadobúda absurdné rozmery. Lietajú pritom slová ako „znárodnenie“, „odkúpenie poistného kmeňa“ oceneného auditorom (500 miliónov eur!?), vyhrážanie sa medzinárodnými arbitrážami, iniciatíva tých „čo nie sú ovce“ a ďalšie nezmysly. Najhoršie na tom je, že o odkúpení dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ako o jednej z alternatív, hovorí aj vláda SR. (viac…)

VIAC...

7 – Pravda

PRAVDA oslobodzuje. Nikto nemôže byť slobodný, ak je obkolesený sieťou lží. Bez poznania pravdy nemôžeme zmeniť zlé na dobré. Voľný trh spôsobil pád hlavne masovej kultúry do absolútneho suterénu. Ukazuje sa, že súkromné médiá nie sú slobodné najmä preto, že sú súkromné a nie je pre ne problém šíriť lož a „jedinú správnu“ ideológiu neoliberalizmu.

Kvalitná a nezávislá kultúra si zaslúži štátnu podporu a v prípade financovania súkromným sektoromdaňové úľavy. Treba zvýšiť finančnú podporu verejnoprávnych médií a zákonom ustanoviť rámec ich programu tak, aby sa výrazne odlišoval od súkromných. Cieľom v tejto oblasti je zabezpečenie existencie celéhonázorového spektra a šírenie pravdy. Je nutné zaviesť sankcieza nepravdivéinformácie v rámci verejného práva, pretože riešenie cez súdne spory je neúčinné. Tak isto je treba regulovať reklamu, ktorá doslova zamorila verejný priestor. Kultúra v najširšom slova zmysle spolu s históriou a ekonomikou tvoria základy existencie každého národa.

VIAC...

Okamžite zrušte 2. pilier!

Zrušenie 2. piliera požadujeme z dvoch zásadných dôvodov:

1. Je nemorálny, pretože terajších dôchodcov okráda o peniaze z 1. priebežného piliera.

2. Pri jestvujúcej situácii na finančných trhoch a vývojových trendoch nezaručuje budúcim dôchodcom nič, okrem neistoty. Ak niekomu niečo zaručuje, tak sú to majitelia dôchodkových správcovských spoločností, ktorí majú k dispozícii dlhé peniaze na špekulácie na finančných trhoch (v súčasnosti už 5 miliárd eur!). (viac…)

VIAC...

8 – Právny štát

PRÁVNY ŠTÁT je základom existencie každej civilizovanej spoločnosti. Človek nemôže existovať izolovane a jeho vzťahy s ostatnými členmi spoločnosti musia byť upravené jasnými pravidlami efektívne vynútiteľnými štátnou mocou. Ľudia prestávajú veriť, že sa domôžu svojich práv na príslušných orgánoch, podvodníci sú považovaní za hrdinov, brutalita trestnej činnosti nadobudla hrozivé rozmery a ľudský život stráca cenu. Bezpečnosť a ochrana majetku neexistuje aj preto, že v uliciach niet policajtov.

Je nutné posilniť právne vedomie spoločnosti od výchovy v školách až po každodenný výkon práva najmä súdmi, ktorých činnosť treba skvalitniť aj za cenu oslabenia sudcovskej autonómie, a to v záujmerýchlejvynútiteľnosti práva. V mestách treba vytvoriť malé policajné okrsky a do ulíc vrátiť policajtov – pochôdzkárov, vrátane vykonávania pochôdzok v civile a sprísniť postih trestných činov proti životu a zdraviu.

VIAC...

Mať svoj štát na cudzej pôde?

Vládnuca oligarchia, najmä finančná, ale aj iná, má v súčasnosti prebytok peňazí, ktoré už nemá kam investovať, pretože reálna ekonomika trpí nadbytkom kapacít. Preto postupne prišiel rad na privatizáciu zdravia, vzdelania a staroby. To im však stále nestačí. Vedia, že investovanie do bezcenných cenných papierov, derivátov, prípadne do zlata je predsa len rizikové, preto hľadajú istotu a perspektívu. Našli ju. (viac…)

VIAC...